Tarieven

Belle Maison Gascony hanteert de volgende courtage tarieven :

Tussen 0 € en 99.999 €
10% inclusief BTW

Tussen 100.000€ à 199.999 €
8% inclusief BTW

Meer dan 200.000 €
6% inclusief BTW

HET MANDAAT IS TEN ALLEN TIJDE VERPLICHT

Tenzij de partijen anders overeenkomen:

  • zijn uitsluitend taxaties in het kader van de verkoop van het onroerend goed gratis.
  • worden taxaties om andere redenen in rekening gebracht.
  • zijn alle opgegeven verkoopprijzen inclusief makelaarskosten.